Όργανα Διοίκησης

 
Γενική Συνέλευση Τμήματος

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από

  • το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος
  • τους εκπροσώπους των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών)
  • ένα εκπρόσωπο από τη κατηγορία ΕΤΕΠ
     
Πρόεδρος Τμήματος

        Μαλάμος Αθανάσιος, Καθηγητής
        e-mail:amalamos@hmu.gr
        Τηλέφωνο: 2810379884

Προϊσταμένη Γραμματείας

         Γεωργία Ζερβάκη
         

 
 
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr