Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής

 
Τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών TE και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Κρήτης διοργανώνουν από κοινού το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» το οποίο οδηγεί στην λήψη αναγνωρισμένου «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ΜΔΕ».

Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 4 εξαμήνων (εκ των οποίων στα τρία απαιτείται παρακολούθηση 12 μαθημάτων και στο τέταρτο εκπονείται μεταπτυχιακή εργασία) και είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΕΚ, Αρ.Φ. 1284, Τεύχος Β’, 11/4/2012).

Δικτυακός τόπος του Μ.Π.Σ: http://www.teicrete.gr/amsar/SiteDPMS/Archike.html

 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379712
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr