7ο Εξάμηνο

Περιγραφή του 7ου εξαμήνου σπουδών

A/A Βάρος Μάθημα Κατεύθυνση Τύπος Μαθήματος
1
1
Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί Υποβάθρου
2
2
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ (ΣΑΕ ΙΙ) Μετρήσεων, Ελέγχου, Επικοινωνιών Γενικών Γνώσεων
3
4
Προηγμένα Υλικά και Μικροηλεκτρονική Μετρήσεων, Ελέγχου, Επικοινωνιών Γενικών Γνώσεων
4
5
Ρομποτική Μετρήσεων, Ελέγχου, Επικοινωνιών Γενικών Γνώσεων
5
6
Οπτικές Ίνες, Δίκτυα Οπτικών Ινών Μετρήσεων, Ελέγχου, Επικοινωνιών Γενικών Γνώσεων
6
7
Προχωρημένος Προγραμματισμός Μετρήσεων, Ελέγχου, Επικοινωνιών Γενικών Γνώσεων
7
8
Μηχατρονική Σχεδίαση Μετρήσεων, Ελέγχου, Επικοινωνιών Γενικών Γνώσεων
8
9
Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ (ΣΗΕ ΙΙ) Ενεργειακών Συστημάτων Γενικών Γνώσεων
9
10
Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων Ενεργειακών Συστημάτων Γενικών Γνώσεων
10
11
Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας Ενεργειακών Συστημάτων Γενικών Γνώσεων
11
12
Μοντελοποίηση-Έλεγχος Συστημάτων Ηλεκτροπαραγωγής Ενεργειακών Συστημάτων Γενικών Γνώσεων
12
13
Μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων με Η/Υ Ενεργειακών Συστημάτων Γενικών Γνώσεων

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr