Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς

 
Σκοπός του ΔΠΜΣ:  «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» είναι να εφοδιάσει αποφοίτους Τμημάτων Μηχανικών, ή και κατά περίπτωση θετικών επιστημών, με γνώσεις οργάνωσης, διοίκησης και οικονομίας για το σχεδιασμό, τον έλεγχο, την προώθηση και τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με μια επιχείρηση, ένα οργανισμό ή ένα φορέα.


Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν:

  • Να συνδυάσουν τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές με τις τελευταίες γνώσεις πάνω στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων
  • Να χρησιμοποιούν βασικά εργαλεία και μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης
  • Να παίρνουν σημαντικές επαγγελματικές αποφάσεις σε ένα πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον
Το ΔΠΜΣ στην «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» έχει χρονική διάρκεια 3 εξαμήνων για κανονική φοίτηση, μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να επιλέξουν φοίτηση μερικής απασχόλησης διάρκειας 6 εξαμήνων, ενώ σε επόμενη φάση θα λειτουργεί και από απόσταση. Τα δίδακτρα για το πρόγραμμα αυτό ανέρχονται σε 950 € ανά εξάμηνο.

Δικτυακός τόπος του Μ.Π.Σ: https://www.teicrete.gr/mba-eng/

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr