Το Τμήμα

Το Τμήμα έχει ως αποστολή την παροχή υψηλού επιπέδου τεχνολογικής παιδείας στους αποφοίτους του στην επιστήμη της ηλεκτρολογίας. Η αποστολή επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, με την συστηματική βελτίωση των υποδομών και με την διεύρυνση των ανθρώπινων πόρων. 

Ειδικότερα το Τμήμα αναπτύσσει δράσεις όπως:

  • την διαρκή επεξεργασία του περιεχομένου των μαθημάτων με στόχο την καλύτερη προσαρμογή τους στις σύγχρονες εξελίξεις και τεχνολογίες. 
  • την τακτική αναπροσαρμογή του προγράμματος σπουδών με στόχο την καλύτερη εκμετάλλευση του χρόνου σπουδών και την ενσωμάτωση μαθημάτων σε σύγχρονες τεχνολογίες 
  • την διεξαγωγή εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας αυτόνομα και με την συμμετοχή σε συνεργασίες και εθνικά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα, με στόχο την αναβάθμιση/προβολή του τμήματος αλλά και την εκπαίδευση των αποφοίτων του.
  • την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία και την διάδοση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πληροφορίας 
  • την κατάλληλη προετοιμασία του ώστε να είναι δεκτικό σε εκπαιδευτικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές σε ένα συχνά μεταβαλλόμενο περιφερειακό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr