Μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε
όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι./Βιβλιοθηκών (ενδεικτικά
αίθουσες, αμφιθέατρα) εντός των οποίων διεξάγονται κάθε
είδους εξετάσεις για όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα που
εισέρχονται σε αυτούς (φοιτητές, υποψηφίους, μέλη ΔΕΠ,
επιτηρητές, λοιπό προσωπικό).

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Ιούνιος 16, 2022 - 13:45

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr