Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

19/3/2020 Γραφείο Πρύτανη ΕΛΜΕΠΑ FW: Απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

19/3/2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: Θέμα: «Εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» 

Σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) δημιουργήθηκε το 1999 με την ονομασία Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του τον Σεπτέμβριο του 1999. Με το ΦΕΚ Α' 137/5-6-13 μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) με έδρα το Ηράκλειο και τις ακόλουθες κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου:

  1. Μηχανικοί Δικτύων
  2. Μηχανικοί Η/Υ
  3. Μηχανικοί Λογισμικού

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) καλύπτει τον χώρο της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Πολυμέσων, καθοριστικής σημασίας τομέων στη διαμορφούμενη Κοινωνία της Πληροφορίας.
Αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό και φιλόδοξο Τμήμα το οποίο αποσκοπεί στο να προσφέρει την απαραίτητη κατάρτιση και να προετοιμάσει κατάλληλα τους μελλοντικούς Μηχανικούς Πληροφορικής εφοδιάζοντάς τους με εκείνες τις γνώσεις, δεξιότητες, και εμπειρίες ώστε να αποτελέσουν τα εξειδικευμένα και υψηλού επιπέδου αυριανά στελέχη που θα υπηρετήσουν τις τεχνολογίες της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών, και των Πολυμέσων.  

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr