Θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια

Η ερευνητική στρατηγική του τμήματος εξειδικεύεται σε συγκεκριμένους τομείς μέσω των ακόλουθών θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων:

Λεπτομέρειες για τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα του τμήματος υπάρχουν στις ιστοσελίδες των θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων

Γραμματεία

  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853
  • Fax: 2810-379717
  • E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
  • Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια

  • Τηλ: 2810-379776
  • Τηλ: 2810-379708