Θεσμοθετημένα Ερευνητικά Εργαστήρια

Η ερευνητική στρατηγική του τμήματος εξειδικεύεται σε συγκεκριμένους τομείς μέσω των ακόλουθών θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων:

Λεπτομέρειες για τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα του τμήματος υπάρχουν στις ιστοσελίδες των θεσμοθετημένων ερευνητικών εργαστηρίων

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr