26/3/2019 Ανακοίνωση Καθομολόγησης Πτυχιούχων

Ημ.νες Διεξαγωγής: 
06-05-2019 10:45

Ανακοίνωση Καθομολόγησης Πτυχιούχων
 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι η επόμενη τελετή καθομολόγησης Πτυχιούχων και απονομής Πτυχίων του Τμήματός μας θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 14/06/2019 στο Αμφιθέατρο «Β. Ζαχαρόπουλος»-Κ28 στις 10:00 π.μ.
         
Στην τελετή αυτή θα απονεμηθούν Πτυχία στους φοιτητές, που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο διάστημα από 01/05/2018 (από αρ. πτυχ. 1699) μέχρι και τις 18/04/2019 (ημερομηνία πρωτοκόλλου της αίτησης για πιστοποιητικό αποφοίτησης).
 
Η συμμετοχή στην ορκωμοσία δεν απαιτεί κάποια αίτηση εκ μέρους των πτυχιούχων.

 
                                                          Από τη Γραμματεία
 
                                                                26/03/2019
 

Γραμματεία

  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853
  • Fax: 2810-379717
  • E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
  • Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια

  • Τηλ: 2810-379776
  • Τηλ: 2810-379708