26/3/2019 Ανακοίνωση Καθομολόγησης Πτυχιούχων

Ημ.νες Διεξαγωγής: 
06-05-2019 10:45

Ανακοίνωση Καθομολόγησης Πτυχιούχων
 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι η επόμενη τελετή καθομολόγησης Πτυχιούχων και απονομής Πτυχίων του Τμήματός μας θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 14/06/2019 στο Αμφιθέατρο «Β. Ζαχαρόπουλος»-Κ28 στις 10:00 π.μ.
         
Στην τελετή αυτή θα απονεμηθούν Πτυχία στους φοιτητές, που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο διάστημα από 01/05/2018 (από αρ. πτυχ. 1699) μέχρι και τις 18/04/2019 (ημερομηνία πρωτοκόλλου της αίτησης για πιστοποιητικό αποφοίτησης).
 
Η συμμετοχή στην ορκωμοσία δεν απαιτεί κάποια αίτηση εκ μέρους των πτυχιούχων.

 
                                                          Από τη Γραμματεία
 
                                                                26/03/2019
 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr