Ηλεκτρονικός Χάρτης Τμήματος

Ο ηλεκτρονικός χάρτης έχει σκοπό να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους να εντοπίσουν τους χώρους του τμήματος (Γραμματεία, Εργαστήρια, Αίθουσες Διδασκαλίας κτλ)

Για είσοδο στο χάρτη κάντε κλίκ εδώ

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr