Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1/2021
Ανακοίνωση του προγράμματος εξεταστικής ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021
-----------
Βάρδια / Ωράριο 
         08:00 – 08:30 Προσέλευση
Δ1    08:30 – 10:00 Εξέταση
         10:45 – 11:15 Προσέλευση
Δ2    11:15 – 12:45 Εξέταση
         13:30 – 14:00 Προσέλευση
Δ3    14:00 – 15:30 Εξέταση
         16:15 – 16:45 Προσέλευση
Δ4    16:45 – 18:15 Εξέταση
         19:00 – 19:30 Προσέλευση
Δ5    19:30 – 21:00 Εξέταση

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr