Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εξετάσεων Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 9-2024 pdf  

Ημερομηνία Ανάρτησης : 28/6/2024
Τελευταία Ενημέρωση : 28/6/2024

-------------

Βάρδια / Ωράριο 
Δ1=
08:30-10:30
Δ2,Δ2Β=11:00-13:00
Δ3=13:30-15:30
Δ4,Δ4Β=16:00-18:00
Δ5=18:30-20:30
-------------
Αμφιθέατρο ΣΤΕΦ1 ή ΚΑΜΑΡΗΣ ή Α: απέναντι από το "Νέο Κτήριο ΣΤΕΦ"
Αμφιθέατρο ΣΤΕΦ2 ή πρώην ΣΕΥΠ ή Β:  δίπλα στο ΣΤΕΦ1
Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων Κ28: πίσω από το πολυώροφο κτήριο
Αίθουσα Β2,Β3,Β4,Β5: στον 2ο όροφος, πολυώροφο κτήριο
Αίθουσα Γ4,Γ5,Γ6,Γ7: στον 3ο όροφος, πολυώροφο κτήριο
Εργαστήριο Πολυμέσων: παλιό κτήριο ΣΤΕΦ, δίπλα στο γραφείο του κου Αθ.Μαλαμο
 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 6-2024 pdf 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1-2024 pdf  

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr