Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Προσθήκες-Αλλαγές

5/10/2022
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ <<ΔΙΕΠΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ>> ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2-5 ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-12  στην αίθουσα 207

30/9/2022
Tο μάθημα <<Διαχείριση και Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Ροών>> μεταφέρετε η θεωρία την Τετάρτη 1-4 στην αίθουσα 206 και το εργαστήριο την Τετάρτη  4-6 εργαστήριο 1, Με διδάσκοντες τους Παπαδάκης Νικόλαο και Τσάμη Γεώργιο.

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr