19-4-2018 Ανακοίνωση Καθομολόγησης Πτυχιούχων

Ημ.νες Διεξαγωγής: 
19-04-2018 20:15

Ανακοίνωση Καθομολόγησης Πτυχιούχων
 
Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι η επόμενη τελετή καθομολόγησης Πτυχιούχων και απονομής Πτυχίων του Τμήματός μας θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 08/06/2018 στο Αμφιθέατρο «Β. Ζαχαρόπουλος» στις 10:00 π.μ.
         
Στην τελετή αυτή θα απονεμηθούν Πτυχία στους φοιτητές, που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο διάστημα από 11/04/2017 (από αρ. πτυχ. 1615) μέχρι και τις 30/04/2018 (ημερομηνία πρωτοκόλλου της αίτησης για πιστοποιητικό αποφοίτησης).

Η συμμετοχή στην ορκωμοσία δεν απαιτεί κάποια αίτηση εκ μέρους των πτυχιούχων.

                                                          Από τη Γραμματεία
                                                                 18/04/2018
 

Γραμματεία

  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853
  • Fax: 2810-379717
  • E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
  • Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια

  • Τηλ: 2810-379776
  • Τηλ: 2810-379708