19-4-2018 Ανακοίνωση Καθομολόγησης Πτυχιούχων

Ημ.νες Διεξαγωγής: 
19-04-2018 20:15

Ανακοίνωση Καθομολόγησης Πτυχιούχων
 
Ενημερώνουμε τους φοιτητές μας ότι η επόμενη τελετή καθομολόγησης Πτυχιούχων και απονομής Πτυχίων του Τμήματός μας θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 08/06/2018 στο Αμφιθέατρο «Β. Ζαχαρόπουλος» στις 10:00 π.μ.
         
Στην τελετή αυτή θα απονεμηθούν Πτυχία στους φοιτητές, που έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο διάστημα από 11/04/2017 (από αρ. πτυχ. 1615) μέχρι και τις 30/04/2018 (ημερομηνία πρωτοκόλλου της αίτησης για πιστοποιητικό αποφοίτησης).

Η συμμετοχή στην ορκωμοσία δεν απαιτεί κάποια αίτηση εκ μέρους των πτυχιούχων.

                                                          Από τη Γραμματεία
                                                                 18/04/2018
 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr