27/10/2017 Διεθνή Συνέδρια ArtsIT 2017 & DLI 2017

Ημ.νες Διεξαγωγής: 
27-10-2017 11:00

Διεθνή Συνέδρια ArtsIT 2017 & DLI 2017

Την Δευτέρα 30 και Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 διεξάγονται τα συνέδρια ArtsIT 2017 & DLI 2017 στους χώρους του Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΕΒΕΗ.
 
Αναλυτικότερα, το ΤΕΙ Κρήτης σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου και το Επιμελητήριο Ηρακλείου (ΕΒΕΗ) οργανώνει την Δευτέρα 30 και την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 στο Ηράκλειο, τα Διεθνή συνέδρια του European Alliance for Innovation (EAI) με διακριτικούς τίτλους Interactivity & Game Creation (ArtsIT 2017) και Design, Learning & Innovation (DLI 2017).
 
Το ArtsIT και το DLI είναι επιστημονικά συνέδρια όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από έρευνες αιχμής στον τομέα της τέχνης και της τεχνολογίας σχετικά με Interactivity (Augmented Reality, Virtual Reality κτλ) και Game Creation (Serious Games, Gamification, Leisure Gaming κτλ) όπως επίσης και αποτελέσματα από έρευνες αιχμής σε εργαλεία, τεχνολογίες, μεθοδολογίες και καινοτόμες λύσεις για την εκπαίδευση.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας.
Επισυνάπτεται ενημερωτικό φυλλάδιο των συνεδρίων. 

/ie/sites/teicrete.gr.ie/files/users/user38/conference_brochure_artsit_and_dli.pdf

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr