21/3/2018 Η ακαδημία CISCO του Τ.Ε.Ι. Κρήτης προκηρύσσει τον 1ο κύκλο του συνδυασμένου προγράμματος «Linux Essentials – Programming in Python»  που αποτελείται από τα προγράμματα:

21/3/2018 Η ακαδημία CISCO του Τ.Ε.Ι. Κρήτης προκηρύσσει τον 1ο κύκλο του συνδυασμένου προγράμματος «Linux Essentials – Programming in Python»  που αποτελείται από τα προγράμματα:

1. Linux Essentials – Εισαγωγή στο Linux
2. PCAP: Programming Essentials in Python

Προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής: έως 15.Απριλίου.2018

Πληροφορίες για την προκήρυξη: https://cna.go.teicrete.gr/2018/03/20/linux-python/

Για δηλώσεις συμμετοχής: https://cna.go.teicrete.gr/registration

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Wednesday, March 21, 2018 - 09:45

Γραμματεία

  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853
  • Fax: 2810-379717
  • E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
  • Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια

  • Τηλ: 2810-379776
  • Τηλ: 2810-379708