2/4/2018 ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-18

Ανακοινώνονται τα θέματα των πτυχιακών εργασιών του Εαρινού εξαμήνου 2017-18 (html)

Παρακαλούνται οι φοιτητές να προσέρχονται στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ώστε να δηλώσουν το θέμα που επιθυμούν να αναλάβουν.

 

Η Αίτηση – Δήλωση Ανάληψης Πτυχιακής υπογράφεται τόσο από τον φοιτητή όσο και από τον Καθηγητή. ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

 

Οι φοιτητές υποχρεούνται να καταθέσουν την φόρμα δήλωσης ανάληψης πτυχιακής (επισυνάπτεται) ακόμα και αν το όνομά τους αναφέρεται στον κατάλογο με τις αναρτώμενες πτυχιακές.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές θα πρέπει να δηλώσουν το θέμα μέχρι και το τέλος του Εαρινού Εξαμήνου (30/06/2018).
 

Η Φόρμα Αίτηση – Δήλωση Ανάληψης Πτυχιακής βρίσκεται αναρτημένη και στην Ιστοσελίδα του Τμήματος (δες Υπηρεσίες – Χρήσιμα έγγραφα αιτήσεις – Έγγραφα Πτυχιακής)

                                                         
Από την Γραμματεία
 
                                                                 02/04/2018

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Monday, April 2, 2018 - 14:45

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια
Τηλ: 2810-379776
Τηλ: 2810-379708