3/7/2019 Αντιστοιχίσεις Σπουδών Παλιών και Νέου τμήματος

3/7/2019 Αντιστοιχίσεις Σπουδών Παλιών και Νέου τμήματος

Στο αρχείο EXCEL που ακολουθεί θα βρείτε αναλυτικά τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών των τετραετών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής με το πενταετές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Wednesday, July 3, 2019 - 15:15

Γραμματεία

  • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853
  • Fax: 2810-379717
  • E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
  • Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια

  • Τηλ: 2810-379776
  • Τηλ: 2810-379708