11/12/2019 Ανακοίνωση δήλωσης μαθημάτων εμβόλιμης εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20

Ανακοίνωση

 Οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 8ου και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα που αντιστοιχούν σε 170 διδακτικές μονάδες (ECTS) χωρίς να υπολογίζεται η Πτυχιακή εργασία και η Πρακτική άσκηση (20 και 10 διδακτικές μονάδες αντίστοιχα), με την προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί μια τουλάχιστον φορά στα μαθήματα αυτά, θα εξεταστούν στην εμβόλιμη εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του 2019−2020.
Από αυτή τη διαδικασία εξαιρούνται:
(α) το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων που ούτως ή άλλως δεν έχουν δεύτερη εξεταστική περίοδο και
(β) οι περιπτώσεις μαθημάτων που για να δοθεί η εξέταση τους απαιτείται πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού.
 
Σας ενημερώνουμε ότι το online σύστημα για δηλώσεις μαθημάτων θα ανοίξει από 11/12/2019 έως και 22/12/2019, ώστε να δηλώνουν τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν στην εμβόλιμη εξεταστική περίοδο του Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020.
  
Ηράκλειο 11-12-2019
 
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Wednesday, December 11, 2019 - 11:00

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια
Τηλ: 2810-379776
Τηλ: 2810-379708