ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαικών Υποτροφών 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα αποτελέσματα των Ακαδημαικών Υποτροφών 2020-2021 και για τα τρία
προγράμματα σπούδων (Μηχ. Πληροφ, Ηλεκτρόλογων Τ.Ε., ΗΜΜΥ ΕΛΜΕΠΑ)
έχουν αναρτηθεί έξω από την γραμματεία του τμήματος 1ος Όροφος (όχι στο
ισόγειο).
Θα μείνουν αναρτημένα μέχρι και την Δευτέρα 7/9/2020

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Thursday, September 3, 2020 - 15:15

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr