Οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης των εξ αποστάσεως εξετάσεων κατά την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου 2021

Οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης των εξ αποστάσεως εξετάσεων κατά την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου 2021

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Thursday, January 21, 2021 - 12:15

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr