Ανακοίνωση για ΑΜΕΑ

 
ΕΛΜΕΠΑ                                                                                 Ηράκλειο  01-03-2021
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                       
Παρακαλούνται όσοι φοιτητές αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τυφλότητα, δυσλεξία, κινητική αναπηρία να συμπληρώσουν οι ίδιοι το επισυναπτόμενο έντυπο καταγραφής αναγκών ΑΜΕΑ και να το καταθέσουν στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος ή να το αποστείλουν στο e-mail : amea@hmu.gr.
 
 
Από τη γραμματεία του τμήματος
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Monday, March 1, 2021 - 13:45

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr