ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022

ΕΛΜΕΠΑ                            
                                                    

Ηράκλειο  11-10-2021

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

 Ανακοίνωση για παράταση δήλωσης μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2021-2022
Η ημερομηνία υποβολής των  ανανεώσεων εγγραφών και των δηλώσεων θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://student.hmu.gr,  του Προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και των Προγραμμάτων Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. παρατείνεται έως 15/10/2021.

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Monday, October 11, 2021 - 09:30

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr