Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής

 

Το Τμήμα εντάχτηκε στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
(Ν. 4610/2019 δείτε το ΦΕΚ A 70 - 07.05.2019) ως Πανεπιστημιακό Τμήμα και ανήκει στη σχολή Μουσικής και Οπτοακουστικών Τεχνολογιών με έδρα το Ρέθυμνο η οποία έχει δεύτερο τμήμα το Τμήμα Μουσικών Σπουδών που έχει μεν ιδρυθεί αλλά η ακαδημαϊκή του λειτουργία θα ξεκινήσει αργότερα.
 

Η πασούσα ιστοσελίδα δεν ανανεώνεται πλέον. Νέα, ανακοινώσεις και λοιπές ενημερώσεις για το Τμήμα παρέχονται μόνο από την ιστοσελίδα του νέου Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1999 και ακόμα και σήμερα είναι το μοναδικό στον Πανεπιστημιακό χάρτη της χώρας με γνωστικό αντικείμενο τις τεχνολογίες του ήχου και της μουσικής, καθώς και της επιστήμης της ακουστικής.  Επιστημονικά πεδία στα οποία, ενώ παρατηρείται μεγάλη άνθιση, υπάρχει εξίσου μεγάλη έλλειψη σε ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και μάλιστα σε μια εποχή που οι εξελίξεις σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας είναι ραγδαίες. 
Το Τμήμα παρέχει Προπτυχιακό καθώς και, από τον Οκτώβριο 2018, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τον τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής». Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης καταδεικνύεται από την εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, η οποία διενεργήθηκε από διεθνούς εμβέλειας Καθηγητές του αντικειμένου, καθώς επίσης και από επιτυχημένες σταδιοδρομίες αποφοίτων. Επιπρόσθετα, σε επίπεδο έρευνας, το Τμήμα συνεισφέρει ενεργά στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από πλήθος χρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων, καθώς  και από πληθώρα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά υψηλού κύρους.
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης