Πρόγραμμα Erasmus+ και Δια Βίου Μάθησης

Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Mέσω του προγράμματος Erasmus+ δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή της πρακτικής τους άσκησης, σε ένα Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ευρώπης, με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση, να ζήσουν στο εξωτερικό, να κάνουν νέους φίλους, να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς, ήθη και έθιμα, να βελτιώσουν τις ξένες γλώσσες που γνωρίζουν ή να μάθουν καινούργιες. Ακόμη να δημιουργήσουν νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη.

 

Το πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Εθνικού φορέα Συντονισμού, του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Το ποσό της μηνιαίας υποτροφίας ποικίλει ανάλογα με τη χώρα προορισμού και διαφέρει από έτος σε έτος.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Erasmus+ μπορείτε να βρείτε στον οδηγό προγράμματος (ΙΚΥ).

 

 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Εξωτερικού

Τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Εξωτερικού με το ΤΕΙ Κρήτης μπορείτε να τα βρείτε συνολικά εδώ

 

Οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής μπορούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών από τα παρακάτω ιδρύματα του εξωτερικού:

 

Università Politecnica de Catalunya

Barcelona School of Telecommunications Engineering (ETSETB)

Bachelor's degree in Audiovisual Systems*

*τα μαθήματα παραδίδονται στα Ισπανικά

 

Queen's University Belfast

Music Technology and Sonic Arts (BSc Single Hons) J931

 

 

 

Δικαίωμα Συμμετοχής Φοιτητών

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ERASMUS+ έχουν οι φοιτητές που:

• είναι υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ERASMUS+.

• είναι υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα

• έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο έτος σπουδών.

• Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των αιτούντων φοιτητών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων, τότε επιλέγονται όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τις μισές μονάδες ECTS του τυπικού εξαμήνου που έχουν ολοκληρώσει.

 

Κριτήρια Επιλογής

Το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής έχει θεσπίσει τα ακόλουθα κριτήρια για την επιλογή των σπουδαστών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ERASMUS+:

• Γλωσσική επάρκεια ξένης γλώσσας. Ως ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας κρίνεται το Β2. Η γλωσσική επάρκεια αφορά στη γλώσσα που γίνονται τα μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής ή στη γλώσσα που επικοινωνεί ο φοιτητής στο φορέα υποδοχής (πρακτική άσκηση). Οι φοιτητές πρέπει να προσκομίζουν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών ή βεβαίωση ώστε να πιστοποιείται η επάρκεια της γλώσσας. Στην τελική επιλογή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη το ανώτερο επίπεδο γλωσσομάθειας.

• Μέσος όρος βαθμολογίας, Yπολογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας του φοιτητή στα μαθήματα τα οποία έχει εξεταστεί επιτυχώς ως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση. Σε περίπτωση που κάποιοι σπουδαστές έχουν ίδιο βαθμό (με ακρίβεια δύο δεκαδικών) τότε προτεραιότητα έχει εκείνος με τις περισσότερες μονάδες ECTS.

• Επαρκής αριθμός αντιστοιχίας μαθημάτων των Ιδρυμάτων προέλευσης και υποδοχής (ο αριθμός μαθημάτων να αντιστοιχεί σε 30 ECTS ) .

• Οι φοιτητές με χώρα προέλευσης εκτός Ελλάδας, οι οποίοι αιτούνται μετακίνηση σε Ίδρυμα της χώρας προέλευσής τους θα έχουν χαμηλή προτεραιότητα.

 

Αίτηση συμμετοχής

Οι αιτήσεις των φοιτητών για το ERASMUS+ θα γίνονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας eforms.EDU

Πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων θα βρείτε στον Οδηγό

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

Η καταληκτική ημερομηνία για τα δικαιολογητικά των φοιτητών από τα Τμήματα των Σχολών προς το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων είναι:

Για το Χειμερινό εξάμηνο 20 Απριλίου καθε ετους

Για το Εαρινό εξάμηνο 20 Νοεμβρίου καθε ετους

 

Προσοχή: Οι προθεσμίες των αιτήσεων που υποβάλλονται μετά στα Ιδρύματα Υποδοχής του εξωτερικού, ορίζονται από τα ίδια τα Ιδρύματα. Οι φοιτητές πρέπει να συμβουλεύονται τις ιστοσελίδες των Ιδρυμάτων υποδοχής τους.

 

Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης / Erasmus+ που αφορά τη μετάβαση για σπουδές στο εξωτερικό για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από 15/9 ως 10/10/2014.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

 

Πρακτική Άσκηση στο Εξωτερικό

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση στο εξωτερικό στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 θα πρέπει να κάνουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας eforms.EDU. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης. Για την πρακτική άσκηση δεν υπάρχει προθεσμία στην υποβολή αιτήσεων.

 

Πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το φορέα του εξωτερικού η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης. Η έγκριση αυτή θα φαίνεται από το γράμμα αποδοχής (Letter of Acceptance) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το φορέα υποδοχής και το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί ως συνημμένο έγγραφο με την αίτηση.

Δείγμα για το γράμμα αποδοχής μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

 

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται συνολικά για να κάνετε Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

 

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:

ΤΕΙ Κρήτης - Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων

ΤΕΙ Κρήτης - Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση / Erasmus
Ι.Κ.Υ - Ευρωπαϊκό Πρόγράμμα Erasmus+
Ι.Κ.Υ - Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

 

Επίσης μπορείτε να συμβουλευτείτε τους Επίσημους Οδηγούς Erasmus+:

ΙΚΥ - Οδηγός προγράμματος Erasmus+
ΙΚΥ - Γενικοί Όροι Erasmus+

 

Επικοινωνία

Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων ΤΕΙ Κρήτης

Σταυρωμένος , TΘ 1939, 71004,Ηράκλειο,Κρήτη

+30 2810 250548

infoiro _@_ staff.teicrete.gr

 

Συντονιστής Δια Βίου Μάθησης ERASMUS+

Γκάρεθ Οουενς

+30 2810 379312

ogareth _@_ staff.teicrete.gr

 

Διεθνείς Σχέσεις

Γκλόρια Βέγκα Αραγκόν

+30 2810 379839

vega _@_ staff.teicrete.gr

 

Γραφείο Διασύνδεσης και Διεθνών Σχέσεων

(Παράρτημα Χανίων)

Αναστασία Κατσαμάκη

tesi _@_ chania.teicrete.gr

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος Erasmus+

(Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής)

Στέλλα Πασχαλίδου
pashalidou _@_ staff.teicrete.gr

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης