Όργανα - Διοίκηση

Όργανα του τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση και ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Γενική Συνέλευση Τμήματος

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από

  • τους μόνιμους καθηγητές του Τμήματος (μέλη Δ.Ε.Π.)
  • τους εκπροσώπους του Συλλόγου των φοιτητών
  • ένα εκπρόσωπο από τη κατηγορία προσωπικού Ε.ΔΙ.Π.
  • ένα εκπρόσωπο από τη κατηγορία προσωπικού Ε.Τ.Ε.Π.

 Πρόεδρος Τμήματος

         Δρ. Χρυσούλα Αλεξανδράκη, Επίκουρη Καθηγήτρια
         email: chrisoula@staff.teicrete.gr
         Τηλέφωνο: 2831021901 & 921
 

Προϊστάμενος Γραμματείας

         Νικόλαος Γωνιωτάκης, ΙΔΑΧ ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
         e-mail: ngoniota@staff.teicrete.gr
         Τηλέφωνο: 2831021902
         Fax: 2831021912

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης