Προσωπικό

Το προσωπικό του τμήματος περιλαμβάνει επιστημονικό προσωπικό (Ε.Π.), μόνιμο και επί συμβάσει, Ειδικό Τεχνικό & Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ) όπως και διοικητικό προσωπικό.

Το επιστημονικό προσωπικό του τμήματος απαρτίζεται από μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (Καθηγητών, Αναπληρωτών Καθηγητών, Επίκουρων Καθηγητών και Καθηγητών Εφαρμογών) και επί συμβάσει εκπαιδευτικούς δύο βαθμίδων (Επιστημονικούς Συνεργάτες και Εργαστηριακούς Συνεργάτες).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης