Ερευνητικά Εργαστήρια

Δύο από τα Ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος συμμετέχουν στις ευρύτερες εργαστηριακές δομές των νέων θεσμοθετημένων εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης:
 

 • Tο εργαστήριο Ακουστικής και Οπτικής Τεχνολογίας είναι μέλος του Κέντρου Φυσικής Πλάσματος και Λέιζερ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (με νέες κτηριακές εγκαταστάσεις στο Ρέθυμνο), το οποίο δραστηριοποιείται και εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα: α) Αλληλεπίδραση ισχυρής ακτινοβολίας λέιζερ με ύλη και πλάσμα: Υπερυψηλής έντασης μαγνητικά πεδία, φυσική και τεχνολογία υπερβραχέων και ισχυρών δευτερογενών πηγών ηλεκτρομαγνητικής και σωματιδιακής ακτινοβολίας δημιουργούμενων από λέιζερ και εφαρμογές τους, ανάπτυξη διαγνωστικών λέιζερ για πλάσμα και υλικά, δημιουργία και μελέτη υπερυψηλής συχνότητας ακουστικών κυμάτων μέσω λέιζερ, προσομοιώσεις αλληλεπίδρασης λέιζερ με ύλη, τεχνολογία και ασφάλεια υπερβραχέων και ισχυρών παλμικών πηγών λέιζερ, ιατρικές και βιοϊατρικές εφαρμογές ακτινοβολίας παραγόμενης από λέιζερ, β) Οπτοηλεκτρονική: Ανάπτυξη και μελέτη οπτοηλεκτρονικών παλμικών διατάξεων/πηγών ακτινοβολίας ισχύος (X−pinch, Z−pinch, Plasma Focus) με εφαρμογές στην απεικόνιση μικροδομών και στην ανίχνευση υλικών, προστασία από ακτινοβολία υψηλής ενέργειας, ανάπτυξη ενισχυτών σήματος, γ) Οπτοακουστική: Πιστοποίηση ποιότητας μουσικών οργάνων με τη χρήση συμβολομετρικών τεχνικών λέιζερ, οπτικά μικρόφωνα, ανίχνευση δονήσεων και μικρο−ατελειών/μικρο−ασυνεχειών με οπτοακουστικές τεχνικές, ακουστικές πηγές με χρήση λέιζερ/ιατρικές εφαρμογές, και δ) Προσομοιώσεις και μηχανολογικές κατασκευές: Προσομοιώσεις κατασκευών, φαινομένων και κατεργασιών με αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους (FEM, CAD, CAM), ανάπτυξη και βελτιστοποίηση μηχανολογικών συστημάτων (CAE− FEM & CAD & CAM & manufacturing).
 • Το εργαστήριο Μουσικής Πληροφορικής είναι μέλος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης και Διαδραστικής Πληροφορικής - LATICe, το οποίο είναι μια διεπιστημονική ερευνητική μονάδα που εκτείνεται γεωγραφικά και θεματικά στις περιοχές δύο τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης. Φιλοξενεί και γεφυρώνει τις δραστηριότητες τριών επιμέρους εργαστηρίων, του Εργαστηρίου Διαδραστικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Λογισμικού, του Εργαστηρίου Βιο-πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Υγείας  και του Εργαστηρίου Μουσικής Πληροφορικής σε ερευνητικά πεδία όπως:
  • Τεχνολογίες Εικονικής Συνεργασίας
  • Πληροφορικά Συστήματα
  • Δικτυακές Υπηρεσίες με έμφαση στη Δικτυακή Μουσική Εκτέλεση και τη Διαχείριση Μουσικού Περιεχομένου
  • Πολυτροπικά Συστήματα και Φυσικές Διεπαφές Χρήστη
  • Βιοπληροφορική, τηλεϊατρική και  υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας
  • Πλατφόρμες Κοινωνικής Δικτύωσης
    

Γενικότερα το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής περιλαμβάνει 4 εργαστηριακούς τομείς η λειτουργία των οποίων εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου με τη θεωρητική τους κατάρτιση και την εργαστηριακή τους άσκηση (εφαρμογή στην πράξη της θεωρητικής γνώσης) στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης