Πτυχιακές Εργασίες

Οι πτυχιακές εργασίες που έχουν εκπονηθεί από τους φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης βρίσκονται στην παρακάτω διεύθυνση.
http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse
Μπορεί να προσπελαστεί και από το δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κρήτης www.lib.teicrete.gr ακολουθώντας την εξής διαδρομή:
Υπηρεσίες -> Ηλεκτρονικές Πηγές -> Πτυχιακές εργασίες -> Bibliotheca -> Πτυχιακές εργασίες ΤΕΙ Κρήτης.

 

Όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει το θέμα της πτυχιακής τους με τον αντίστοιχο επιβλέποντα θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο "ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ" και να το στείλουν στη Γραμματεία.

Το παραπάνω έντυπο θα το βρείτε στο αρχείο "Έντυπα πτυχιακής εργασίας" που βρίσκεται στην ενότητα "Έγγραφα - Δικαιολογητικά".

 

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών (Πρόσβαση μόνο από το τοπικό δίκτυο)

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης