ΤΑ-1001 Φυσική Κυματική

Εξάμηνο: Α’

Θεωρία: 2 ώρες

Άσκηση: 1 ώρες

Εργαστήριο: 2 ώρες

Χαρακτήρας: Υ

 

Περίγραμμα ύλης

 

Διανύσματα – Κινητική: διανυσματικά και βαθμωτά μεγέθη στη Φυσική, Κινητική, νόμοι του Νεύτωνα. - Δυναμική: δυνάμεις τριβής, μη σταθερές δυνάμεις, έργο δυνάμεων, ισχύς. - Ταλαντώσεις: εξισώσεις ταλαντώσεων, ενέργεια ταλαντώσεων, επαλληλία ταλαντώσεων, αποσβένουσες ταλαντώσεις, εξαναγκασμένη ταλάντωση – συντονισμός. - Εισαγωγή στην Κυματική: ορισμός και είδη κυμάτων, κυματοσυνάρτηση, γενική εξίσωση κύματος, βαθμοί ελευθερίας και χαρακτηριστικές συχνότητες κανονικών τρόπων ταλάντωσης, κυματική ταχύτητα, ενέργεια και ισχύς κύματος. - Κυματικά φαινόμενα: επαλληλία και συμβολή κυμάτων, ανάλυση κυμάτων κατά Fourier, στάσιμα κύματα, συντονισμός, μελέτη κυμάτων χορδής σε συνοριακή επιφάνεια, φαινόμενο Doppler. - Ηχητικά κύματα: ορισμός ηχητικών κυμάτων, επαλληλία ηχητικών κυμάτων, ήχοι από μεμβράνες, ένταση ηχητικών κυμάτων (επίπεδα, κυλινδρικά & σφαιρικά κύματα), κυματομέτωπα και διάδοση ηχητικών κυμάτων, εισαγωγή στη φυσιολογία της ακουστικής.

 

Εργαστηριακό μέρος (2 ώρες)

Συστήματα & συντομογραφίες μονάδων μέτρησης, διαδικασία μετρήσεων και πειραματικά σφάλματα, ανάλυση πειραματικών μετρήσεων. Κίνηση και δυνάμεις τριβής. Ελατήριο Ηοοκε. Απλό εκκρεμές. Επαλληλία αρμονικών κινήσεων. Ελεύθερη πτώση. Στάσιμα κύματα σε χορδή. Στάσιμα κύματα σε ελατήρια και ελάσματα.

Ελληνικά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης