ΤΑ-1005 Ηλεκτρονικά Στοιχεία και Κυκλώματα

Εξάμηνο: A

Θεωρία: 2 ώρες

Άσκηση: 2 ώρες

Εργαστήριο: 2 ώρες

Χαρακτήρας: Υ

Περίγραμμα ύλης

Θεωρητικό μέρος (2 ώρες)

Εισαγωγή στους αλγόριθμους και τα λογικά διαγράμματα Ι. Από το φυσικό πρόβλημα στο σχεδιασμό της διαδικασίας επίλυσης. Τα βασικά μέρη της γλώσσας BASIC ή ψευδοκώδικα (σταθερές, αριθμητικές σταθερές, αλφαριθμητικές σταθερές, μεταβλητές, τελεστές). Βασικές εντολές, εντολές εισόδου-εξόδου. Εντολές σύγκρισης και μεταφοράς ελέγχου (GO TO, END, IF). Επαναληπτικές εντολές (δομές επανάληψης, FOR-NEXT, WHILE-WEND). Πίνακες - Υποπρογράμματα (η εντολή GOSUB, RETURN). Δημιουργία και σχολιασμός ολοκληρωμένων προγραμμάτων. Διαχείριση αρχείων (δημιουργία, ανάγνωση-εγγραφή).

Άσκηση (2 ώρες)

Η φροντιστηριακή άσκηση είναι προαιρετική. Στόχος της είναι η εξοικείωση με τη χρήση ΗΥ. Αναλυτικότερα, στην ύλη της άσκησης περιλαμβάνονται: Εισαγωγή στους Η/Υ (Γενική δομή του Η/Υ). Το λειτουργικό σύστημα MS-DOS (Βασικές εντολές διαχείρισης αρχείων και πλοήγηση στο δίσκο). Το περιβάλλον MS-Windows και τα προγράμματά του. Εξοικείωση με το περιβάλλον, διαχείριση αρχείων. Επεξεργασία κειμένου. Δημιουργία, επεξεργασία και ολοκλήρωση ενός εγγράφου, έτοιμου προς χρήση. Δημιουργία πινάκων, χρήση εικόνων και γραφικών, εισαγωγή αντικειμένων. Εισαγωγή στα έγγραφα δεδομένων και γραφικών από διαφορετικούς τύπους αρχείων. Τεχνικές σελιδοποίησης, διαχείριση παραγράφων, μορφοποίηση κειμένων. Υπολογιστικά φύλλα

Εργαστηριακό μέρος (2 ώρες)

Παραδείγματα επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων/παραδειγμάτων των εντολών/αλγορίθμων που διδάσκονται στο θεωρητικό μέρος, με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού BASIC ή με λογικά διαγράμματα.

Ελληνικά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης