Γενική Λαχανοκομία

2ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να:

  • Οργανώνουν λαχανοκομικές επιχειρήσεις.
  • Εφαρμόζουν τις γνωστές τεχνικές και χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία.
  • Κρίνουν και υιοθετούν συστήματα άσκησης της Γεωργίας με άξονες το σεβασμό στο περιβάλλον και την παραγωγή επαρκών, υγιεινών και ασφαλών τροφίμων.
  • Προβληματίζονται, καταστρώνουν πειράματα αξιολογούν και αξιοποιούν δεδομένα.
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Η σημασία των λαχανικών για τη διατροφή του ανθρώπου. Η καλλιέργεια των λαχανικών στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς. Ταξινόμηση των λαχανικών. Μορφές κατανάλωσης λαχανικών. Μορφές λαχανοκομικών εκμεταλλεύσεων. Απαιτήσεις για εγκατάσταση λαχανοκομικών εκμεταλλεύσεων. Έδαφος και κατεργασία του. Χουμοποίηση οργανικών υλικών. Εφαρμογή των τεχνικών της αμειψισποράς, της χλωρής λίπανσης, της διαδοχής καλλιεργειών και της συγκαλλιέργειας στην περίπτωση καλλιέργειας λαχανοκομικών ειδών. Πολλαπλασιασμός και εμβολιασμοί των λαχανικών. Σπορά και μεταφύτευση. Αποστάσεις φύτευσης, πληθυσμοί και μέθοδοι φύτευσης, ανταγωνισμός από τα ζιζάνια. Τεχνικές καλλιέργειας εκτός εδάφους. Αειφόρος Γεωργία στην περιοχή των λαχανοκομικών καλλιεργειών. Τεχνικές ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής, βιολογικής καλλιέργειας, φυσικής καλλιέργειας.

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα αποτελεί το πρώτο μιας σειράς τριών μαθημάτων στο αντικείμενο της Λαχανοκομίας. Οι έννοιες που αναπτύσσονται είναι δομικές του επιστημονικού πεδίου. Το μάθημα αποσκοπεί στην απόκτηση των βασικών γνώσεων για την κατανόηση των γνώσεων επί των καλλιεργειών που θα ακολουθήσουν.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Εισηγήσεις, ως μέρος της διδακτικής διαδικασίας, με συνοδεία σχετικού πληροφοριακού υλικού (handouts). Χρήση διδακτικών ή/και εποπτικών μέσων. Ερωτήσεις - απαντήσεις και καταιγισμός ιδεών. Ανάθεση εργασιών. Χρήση πολλαπλούς βιβλιογραφίας και διαδικτύου (βάσεις δεδομένων). Ανάπτυξη καλλιεργειών για ασκήσεις πράξης. Μελέτες περιπτώσεων και πειραματικές δοκιμές με χωρισμό σε ομάδες. Οι σπουδαστές καταγράφουν στο τετράδιο εργαστηρίου τις παρατηρήσεις τους και τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί, το τετράδιο ελέγχεται περιοδικά από τους εκπαιδευτικούς και επιστρέφεται με διορθώσεις και υποδείξεις με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών - σπουδαστών. Επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους. Συμβουλευτικές συναντήσεις (tutoring) σε εβδομαδιαία βάση.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Γραπτή ή/και προφορική εξέταση, αξιολόγηση δυνατότητας εφαρμογής τεχνικών και χρήσης εργαστηριακών οργάνων και αξιολόγηση παραδοτέων εργασιών
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Καλορίζου Ε., και Παπαχατζής Α., 2011. Γενική και Ειδική Λαχανοκομία. Εκδόσεις Γραμμικό, Λάρισα, 327 σελ.
Κανάκης, Α., 2003. Γενική Λαχανοκομία. Εκδόσεις Αγροτύπος ΑΕ, Αθήνα, 336 σελ.
Μπλέτσος Φ., 2012. Πρακτική Λαχανοκομία και Παραδοσιακές ποικιλίες. Εκδόσεις Ζήτη, Αθήνα, 407 σελ.
Σάββας Δ., 2012. Καλλιέργειες εκτός εδάφους: Υδροπονία, υποστρώματα. Εκδόσεις Έμβρυο, 528 σελ.
Fageria, N. K., 1992. Maximizing crop yields. IBS Bookservice AG, UK, 288p
Hanan J.J., 1998. Greenhouses. CRC Press, London,684p.
Kitto, D., 1996. Planning the organic vegetable garden. Thorsons: Harpercollins, UK, 128p
Pearson, C. J., 1992. Field crop ecosystems. Elsevier, UK, 576p
Peirce, L. C., 1987. Vegetables. John Wiley and Sons, UK, 480p
Resh H.M., 1998. Hydroponic Food Production. Woodbridge Press, California, 527p.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email