Συστηματική Βοτανική

2ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Ιστορική εξέλιξη της Συστηματικής Βοτανικής. Συστήματα ταξινόμησης των οργανισμών. Ταξινομικές μονάδες. Ονοματολογία. Χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στην ταξινόμηση.
Έννοια του είδους και του πληθυσμού στα φυτά.
Κρυπτόγαμα. Βακτήρια, Φυκόφυτα, Μυκόφυτα, Λειχηνόφυτα, Βρυόφυτα, Πτεριδόφυτα: Στοιχεία μορφολογίας, πολ/μου και ταξινόμησης. Κυριότεροι αντιπρόσωποι. Οικονομική σημασία. Φανερόγαμα: Διαφορές από πτεριδόφυτα. Γυμνόσπερμα: Γενικοί χαρακτήρες Φυλογένεση, και οι κυριότερες οικογένειες. Οικονομική σημασία. Αγγειόσπερμα: Γενικοί χαρακτήρες. Φυλογένεση. Οικονομική σημασία. Αγγειόσπερμα: Γενικοί χαρακτήρες. Φυλογένεση και οι κυριότερες οικογένειες.  Διαφορές από γυμνόσπερμα Λεξιλόγιο όρων Συστηματικής Βοτανικής.
 

Γενικές Ικανότητες: 

Η απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικών για την ταξινόμηση και αναγνώριση ορισμένων  φυτικών ειδών ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να τα διαχειρίζονται.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Διεξάγονται διαλέξεις που υποστηρίζονται με διαφάνειες, slights και δείγματα ξηρών φυτών. Υπάρχει Βοτανικό Μουσείο (Herbarium) με 30.000 δείγματα φυτών της ελληνικής χλωρίδας. Ανάμεσα τους υπάρχουν πολλά σπάνια είδη και δείγματα (Isotypus) 5 νέων ειδών για την επιστήμη τα οποία έχουν ανακαλυφθεί και δημοσιευθεί από την ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου μας.
Επίσης υπάρχει μικρός κήπος αλλά με μεγάλη ποικιλότητα φυτών.
 

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, διεξάγονται γραπτές ή προφορικές εξετάσεις.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Μπαμπαλώνας Χ, και Κοκκίνη Σ., 2004. Συστηματική Βοτανική Φυλογενετική-Φαινετική προσε΄γγιση της ταξινόμησης των φυτικών οργανισμών. Εκδοση Χαρ. Αιβάζης
Randall T. Schuh 1999: Biological Systematics: Principles and Applications Christopher S. Campbell Elizabeth A. Kellogg
Peter F. Stevens  Michael J. Donoghue Walter S. Judd (Editor) 2002 (2nd edition) Plant Systematics: A Phylogenetic Approach
Michael Simpson  2005. Plant Systematics  Academic Press.
 Zack E. Murrell : Vascular Plant Taxonomy Publisher: Kendall/Hunt Publishing Company; 5 edition (September 1, 2005) 
Taxonomy and Plant Conservation (Hardcover) by Etelka Leadlay (Editor), Stephen Jury (Editor). 2006. Publisher: Cambridge University Press (February 13, 2006)
Phylogeny & Evolution of Angiosperms
by Pamela S. Soltis , Peter K. Endress , Mark W. Chase, Douglas E. Soltis 2005.
Randy Moore, W. Dennis Clark, Darrell S. Vodopich  1998: BOTANY
WWB McGraw-Hill New York.
Φοίτος Δ. 1984: Συστηματική Βοτανική. Έκδοση Πανεπιστημίου Πατρών
Γεωργιάδης Θ., 2000  Συστηματική Βοτανική. Έκδοση Πανεπιστήμιου Πατρών.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email