Μεσογειακές Δενδρώδεις Καλλιέργειες

4ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  1. Να γνωρίζουν τον τρόπο καρποφορίας τους ώστε να είναι σε θέση να υποδείξουν στους παραγωγούς τους σωστούς τρόπους διαμόρφωσης των δένδρων καθώς και το σωστό κλάδεμα καρποφορίας.
  2. Να οργανώνουν δενδροκομικά φυτώρια και να εφαρμόζουν τεχνικές παραγωγής δενδρυλλίων  ελιάς ,εσπεριδοειδών ,συκιάς κ.λπ. .
  3. Να μπορούν να σχεδιάζουν, να εγκαθιστούν εμπορικούς οπωρώνες με τα κατάλληλα υποκείμενα και ποικιλίες και να υποδείξουν στους δενδροκαλλιεργητές  σύγχρονες βελτιωμένες καλλιεργητικές μεθόδους και τεχνικές με σκοπό την μείωση του κόστους παραγωγής ,την βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομένων και των καταναλωτών .
  4. Να οργανώνουν προγράμματα παραγωγής πιστοποιημένων προϊόντων και να κατευθύνουν ομάδες παραγωγών

 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Ζώνη καλλιέργειας, ιστορικό, οικονομική σημασία, παγκόσμια και Ελληνική παραγωγή, βοτανικά χαρακτηριστικά, εδαφοκλιματικές απαιτήσεις, καλλιεργούμενα είδη και ποικιλίες, υποκείμενα, πολλαπλασιασμός, συστήματα φύτευσης, σχεδιασμός και εγκατάσταση φυτείας, βλάστηση, διαχείριση κόμης, καρποφόρα όργανα, τρόπος καρποφορίας, άνθηση, γονιμοποίηση, καρπόδεση, ανόργανη θρέψη, προσδιορισμός αρδευτικών αναγκών, ανάπτυξη και ωρίμανση καρπού, αντιπαγετική προστασία, εκτέλεση καλλιεργητικών φροντίδων σε σύστημα Συμβατικής, Ολοκληρωμένης και Βιολογικής διαχείρισης της φυτείας (καλλιέργεια εδάφους, κλάδεμα, άρδευση, λίπανση, ζιζανιοκτονία, αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών), καθορισμός χρόνου συγκομιδής των καρπών

 

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα αποσκοπεί
Να δώσει βασικές γνώσεις στους σπουδαστές για τις Μεσογειακές Δενδρώδεις Καλλιέργειες: Ελιά, Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέϊπ-Φρούτ, Κιτριά, Περγαμόντο, Φράπα, κλπ), Ροδιά, Συκιά και Χαρουπιά.
Nα κατευθύνουν τους καλλιεργητές ώστε οι καλλιέργειες αυτές να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές.
Να συστήνουν τρόπους εφαρμογής βελτιωμένων καλλιεργητικών μεθόδων που έχουν σχέση με μείωση του κόστους και με βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων εξασφαλίζοντας συγχρόνως την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομένων και των καταναλωτών.
 

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από διαφάνειες, slights και ηλεκτρονικές προβολές. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γίνεται με την μορφή πρακτικών ασκήσεων στις φυτείες Μεσογειακών δενδρωδών καλλιεργειών που υπάρχουν στο αγρόκτημα της Σχολής χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση είτε ολόκληρα δένδρα (κλάδεμα, εμβολιασμοί, αραίωμα καρπών, κλπ) είτε φυτικό υλικό (άνθη, βλαστούς, καρπούς, κλπ.). Το μάθημα εκτός των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων θα στηριχθεί και σε μελέτες περιπτώσεων όπου οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να μελετήσουν περιπτώσεις προβλημάτων στη καλλιέργεια Ελιάς, Εσπεριδοειδών, ροδιάς, Συκιάς και Χαρουπιάς και να σχεδιάσουν την αντιμετώπισή τους στα πλαίσια ατομικών και ομαδικών εργασιών.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Για τη θεωρία κάθε φοιτητής  λαμβάνει μέρος σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στη διδαχθείσα ύλη ή παρουσιάζει εργασίες κατά την διάρκεια της διδακτικής περιόδου του εξαμήνου, Από το σύνολο των αποτελεσμάτων αυτών εξάγεται ο βαθμός προόδου του μαθήματος. Για το εργαστήριο υπάρχει γραπτή ή προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου ή μπορεί να πραγματοποιείται συνεχής αξιολόγηση καθ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Θεριός, Ι. (2005). Ελαιοκομία. Εκδόσεις: Γαργατάνη, Θεσσαλονίκη.
Βασιλακάκης, Μ. (2004). Γενική και Ειδική Δενδροκομία. Εκδόσεις: Γαργατάνη, Θεσσαλονίκη.
Ποντίκης Κ. (2000). Ελαιοκομία. Εκδόσεις: Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα.
Βασιλακάκης, Μ. και Θεριός, Ι. (1996). Μαθήματα ειδικής Δενδροκομίας: Εσπεριδοειδή. Εκδόσεις: Γ. Δεδούση, Θεσσαλονίκη.
Ποντίκης, Κ. (1996). Ειδική Δενδροκομία. Τόμος Β’- Ακρόδρυα, Πυρηνόκαρπα, Λοιπά καρποφόρα. Εκδόσεις: Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα.
Πετούσης Γ. (1995). Σημειώσεις εργαστηρίων: Μεσογειακές Δενδρώδεις Καλλιέργειες, ΤΕΙ Κρήτης/
Ποντίκης Κ. (1993). Εσπεριδοειδή. Εκδόσεις: Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα.
Σφακιωτάκης, Ε. (1993). Μαθήματα Ελαιοκομίας. Εκδόσεις: Typo MAN, Θεσσαλονίκη.
Spina P. - Di Martino E. (1991). Gli Agrumi. Italia.
Cutuli G. - E. di Martino - V. lo Giudicce - G.Terranova. (1985). Trattato di Agrumicoltura. Italia.
Mπαλατσούρας Γ. (1984). Το ελαιόδενδρο. Εκδόσεις: Ν. Μαυρομάτης και ΣΙΑ ΕΠΕ, Αθήνα.
Braconi L. (1984). Olivicoltura intensiva. Italia.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email