Φυσιολογία Ανάπτυξης Φυτών

4ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να:

  • Κατανοούν τα φαινόμενα της ζωής των φυτών και τους παράγοντες που τα επηρεάζουν
  • Να επέμβουν και να διαχειριστούν προβλήματα που παρουσιάζονται σε διαφορετικά  στάδια ανάπτυξης των φυτών
  • Χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για την σωστή εφαρμογή και βελτίωση των γνωστών γεωργικών πρακτικών και τη χρήση της τεχνολογίας
  • Κρίνουν και υιοθετούν νέες τεχνικές άσκησης της Γεωργίας και νέες τεχνολογίες.
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Αύξηση και Ανάπτυξη, Παράγοντες που επηρεάζουν την αύξηση και ανάπτυξη των φυτών. Κυτταρική αύξηση και διαφοροποίηση
Φυτορυθμιστικές ουσίες- Φυτορμόνες, τρόποι δράσης, επιδράσεις στα φαινόμενα της ζωής των φυτών και εφαρμογές. Αυξίνες, Γιββεριλλικό οξύ, Κυτοκινίνες, Αμπσισικό οξύ, Αιθυλένιο, Μπρασινοστεροειδή, Πολυαμίνες, Σαλικυλικό οξύ, Ιασμονικό οξύ, Στριγγολακτόνες.
Ιστοκαλλιέργεια, κυτταροκαλλιέργεια, και εφαρμογές. 
Φωτομορφογένεση. Φυτόχρωμα και άλλοι φωτοαποδέκτες.
Φυσιολογία της άνθησης, Φωτοπεριοδισμός,  Εαρινοποίηση, Έλεγχος της άνθησης.
Φυσιολογία του λήθαργου των σπερμάτων και των οφθαλμών.
Φυσιολογία της φύτρωσης. Της παραγωγής τυχαίων ριζών. Του σχηματισμού βολβών και άλλων υπόγειων οργάνων
Το Γήρας Η απόπτωση φύλλων και καρπών.
Φυσιολογία των φυτών σε συνθήκες ακραίων συνθηκών, τύποι περιβαλλοντικής καταπόνησης:  ακραίες θερμοκρασίες, έλλειψη ή περίσσια Η2Ο,  χημική καταπόνηση (άλατα, ιόντα, αέρια), άνεμος, μηχανικά προκαλούμενο στρες. Επιπτώσεις του στρες στις καλλιέργειες και αντιμετώπιση.
Δευτερεύουσες ουσίες του μεταβολισμού χαμηλού μοριακού βάρους. Μηχανισμοί άμυνας φυτών σε παθογόνα, έντομα και φυτά, δυνατότητα πρακτικής εφαρμογής.  
 

Γενικές Ικανότητες: 

Μέσω του μαθήματος που περιλαμβάνει σειρά θεωρητικών διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων, οι φοιτητές θα κατανοήσουν βασικά φαινόμενα της ζωής των φυτών, θα εμβαθύνουν στους παράγοντες που επηρεάζουν τα φυτά στα διαφορετικά στάδια ανάπτυξής τους και θα συνδέσουν τις γνώσεις αυτές με την γεωργική πρακτική

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από ηλεκτρονικές προβολές διαφανειών. Το εργαστηριακό μέρος, περιλαμβάνει μικρά πειράματα που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο ή στο θερμοκήπιο με χρήση των απαραίτητων επιστημονικών οργάνων. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τη μορφή ερευνητικών εργασιών.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο θεωρητικό μέρος οι φοιτητές αξιολογούνται με τελική γραπτή εξέταση αλλά και ενδιάμεσα μικρής διάρκειας προαιρετικά τεστ, ο βαθμός των οποίων συμβάλλει κατά 30% στην τελική βαθμολογία. Στο εργαστηριακό μέρος  ο προκύπτει από τις υποχρεωτικές γραπτές εξετάσεις (40%), τις γραπτές εργασίες παρουσίασης των πειραματικών αποτελεσμάτων τους  (40%) και τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις (20%) .

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Βογιατζής Δ. Κουκουρίκου –Πετρίδου Μ. 2004. Βιολογία Οπωροκηπευτικών Ι και ΙΙ. Εκδόσεις Γαρταγάνη 
Δραγασάκη Μ. 2007. Σημειώσεις Θεωρίας Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών. Ηράκλειο..
Δραγασάκη Μ. 2007. Σημειώσεις Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών.Ηράκλειο..
Καράταγλης Στέλιος. 1999.  Φυσιολογία Φυτών.  Art of text.
Μετζάκης Δημήτρης. 2005. Καλλιέργειες in vitro.  Εκδόσεις Ιων.
Taiz L, Zeiger Ε. 2006. Plant Physiology 4th ed. Sinauer Sunderland, MA,
Taiz L., and E. Zeiger, 2012. Φυσιολογία Φυτών – 1η Ελληνική έκδοση. Εκδόσεις Utopia.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email