Ανακοίνωση για έναρξη δηλώσεων ΕΑΡΙΝΟΥ 2020-2021

 
ΕΛΜΕΠΑ                                                                                 Ηράκλειο  12-02-2021
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι ανανεώσεις εγγραφών και οι δηλώσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων του Προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και των Προγραμμάτων Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Υπολογιστών Τ.Ε. θα γίνονται ηλεκτρονικά
 
από Δευτέρα 15/02/2021 και ώρα 09:00 μέχρι Κυριακή 28/02/2021 και ώρα 00:00
 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://student.hmu.gr
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα αλλαγής εργαστηριακής ομάδας εφόσον το επιθυμούν και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση.
Για την καταχώρηση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Aποστολή” που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωσής σας. Χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν καταχωρείται στο σύστημα.
Όταν ολοκληρώνετε τη Δήλωσή σας είναι απαραίτητο να την εκτυπώνετε πάντα, ώστε να ελέγξετε αυτό που έχετε κάνει και να σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει τα μαθήματα που επιθυμείτε. Η εκτύπωση αποτελεί και αποδεικτικό Υποβολής της δήλωσης, στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το σύστημα.
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021.
 
Για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 
https://ece.hmu.gr/proptyxiakes/programma-spoydwn/
 
Για το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
 
https://www.teicrete.gr/ie/el/%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
 
 
Για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
https://www.teicrete.gr/eed/el/%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021
 
Για το τμήμα ΗΜΜΥ
https://ece.hmu.gr/proptyxiakes/wrologio-programma-mathhmatwn/
 
Για το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
https://www.teicrete.gr/ie/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD-22021
 
Για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
https://www.teicrete.gr/eed/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%85-2021
 
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ με κοινή απόφαση των Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  οι εγγραφές των φοιτητών στις εργαστηριακές ομάδες  θα γίνουν ως εξής:

  1. Όλες οι δηλώσεις θα γίνουν στις εργαστηριακές ομάδες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
  2. Υπόχρεοι εγγραφής στις εργαστηριακές ομάδες θα είναι οι φοιτητές που, ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

a) είναι του εξαμήνου τους και στη συνέχεια
b) όσοι δεν το έχουν ποτέ δηλώσει αλλά βρίσκονται σε άλλο εξάμηνο

  1. Οι φοιτητές που το έχουν δηλώσει στο παρελθόν (μη υπόχρεοι) θα εγγραφούν σε μια και μόνο εργαστηριακή ομάδα (ΜΥΠ) που δεν θα έχει περιορισμό θέσεων ως εξής:
    1. Όσοι έχουν βαθμολογία από 0,10 έως και 4,99
    2. Όσοι έχουν παύλα ( -- )

4)  Οι φοιτητές που έχουν βαθμολογία μηδέν (0,00) έχουν penalty μη εγγραφής.
 
Προσοχή:
Στη με αρ. 24/30-09-2020 απόφαση Συνέλευσης ομόφωνα αποφασίστηκε :

  • Οι φοιτητές των παλιών τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. στο εξής θα δηλώνουν 39 ώρες μαθημάτων.
  • Όσον αφορά το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου και άνω θα μπορούν να επιλέγουν κατεύθυνση χωρίς την προϋπόθεση διδακτικών μονάδων.

Υπόχρεοι εγγραφής στις εργαστηριακές ομάδες θα είναι οι φοιτητές, που κατά προτεραιότητά, είναι του εξαμήνου τους και στη συνέχεια όσοι δεν το έχουν ποτέ δηλώσει αλλά βρίσκονται σε άλλο εξάμηνο, δηλαδή όσοι το δηλώνουν για πρώτη φορά.
Ειδικά για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Οι φοιτητές πρέπει να δηλώνουν πρώτα τα μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων που χρωστούν για να μπορούν να προχωρήσουν τη δήλωση τους στα επόμενα εξάμηνα. (εκτός των εξαμήνων 5ο και 7ο όπου δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός δηλώσεων.)
 
                                                                        Από τη γραμματεία του τμήματος
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Φεβρουάριος 12, 2021 - 20:15

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr