Ανακοίνωση για δηλώσεις μαθημάτων

Ανακοίνωση
 
Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4452/2017, οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων, για την απονομή του τίτλου σπουδών, εξάμηνων σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, θα εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 2017−2018  σε όλα τα μαθήματα που οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.
 
Σας ενημερώνουμε ότι το online σύστημα θα ανοίξει από 08/01/2018 έως και 16/01/2018 (μόνο για θεωρίες που διδάσκονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς του τμήματος) για τους φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο ή και ίσο του 9ου, ώστε να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν κατά την εξεταστική περίοδο του Χειμερινού εξαμήνου 2017-2018.
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Δεκέμβριος 22, 2017 - 15:45

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379712
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr