Ανακοίνωση για υποβολή αιτήσεων πρακτικής σε επιδοτούμενες θέσεις ΕΣΠΑ (υποβολή αιτήσεων: 7-15/11/2022 για έναρξη από 1/12).

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr