Ανακοίνωση θέσεων Πρακτικής Άσκησης -Εργασίας

  1. Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε εταιρεία οικιακών συσκευών στο νομό Αττικής.
  2. Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε εταιρεία τσιμέντων.
  3. Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε εταιρεία ηλεκτρολογικών εφαρμογών
  4. Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε εταιρεία ηλεκτρολογικών εγκατάστασεων
  5. Πρακτική Άσκηση φοιτητών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
  6. Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε εταιρεία επικοινωνιὠν
  7. Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε εταιρεία οικιακών συσκευών
  8. Πρακτική Άσκηση φοιτητών σε τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο
  9. Εργασία σε τεχνική εταιρεία στο Ηράκλειο
Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Φεβρουάριος 28, 2018 - 16:15

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379712
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr