ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜ.2021-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ                           Ηράκλειο  28-09-2021
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Οι ανανεώσεις εγγραφών και οι δηλώσεις θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων του Προγράμματος σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, καθώς και των Προγραμμάτων Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. θα γίνονται ηλεκτρονικά
 
από Δευτέρα 28/09/2021 και ώρα 14:00 μέχρι Παρασκευή 08/10/2021 και ώρα 12:00
 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση : http://student.hmu.gr
Για τους φοιτητές του πρώτου εξαμήνου γίνεται αυτόματη δήλωση τόσο για τις θεωρίες όσο και για τις ομάδες εργαστηρίων από τη Γραμματεία. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα αλλαγής εργαστηριακής ομάδας εφόσον το επιθυμούν και εφόσον υπάρχει διαθέσιμη θέση.
Για την καταχώρηση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Aποστολή” που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωσής σας. Χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν καταχωρείται στο σύστημα.
Όταν ολοκληρώνετε τη Δήλωσή σας είναι απαραίτητο να την εκτυπώνετε πάντα, ώστε να ελέγξετε αυτό  που έχετε κάνει και να σιγουρευτείτε ότι έχετε δηλώσει τα μαθήματα που επιθυμείτε. Η εκτύπωση αποτελεί και αποδεικτικό Υποβολής της δήλωσης, στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το σύστημα.
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022.
 
Για το τμήμα ΗΜΜΥ
https://ece.hmu.gr/proptyxiakes/programma-spoydwn/
 
Για το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
https://www.teicrete.gr/ie/el/%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
 
 
Για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
https://www.teicrete.gr/eed/el/%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
 
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021-2022
 
Για το τμήμα ΗΜΜΥ
https://ece.hmu.gr/programma-cheimerino-immy-9-2021/
 
Για το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
https://www.teicrete.gr/ie/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%C2%A021-22
 
Για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
https://www.teicrete.gr/eed/el/%CE%BD%CE%AD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%87%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%85-2021-2022
 
ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι με κοινή απόφαση των Αντιπρυτάνεων Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας και Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  οι εγγραφές των φοιτητών στις εργαστηριακές ομάδες  θα γίνουν ως εξής:

  1. Όλες οι δηλώσεις θα γίνουν στις εργαστηριακές ομάδες ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
  2. Υπόχρεοι εγγραφής στις εργαστηριακές ομάδες θα είναι οι φοιτητές που, ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

a) είναι του εξαμήνου τους και στη συνέχεια
b) όσοι δεν το έχουν ποτέ δηλώσει αλλά βρίσκονται σε άλλο εξάμηνο

  1. Οι φοιτητές που το έχουν δηλώσει στο παρελθόν (μη υπόχρεοι) θα εγγραφούν σε μια και μόνο εργαστηριακή ομάδα (ΜΥΠ) που δεν θα έχει περιορισμό θέσεων ως εξής:
    1. Όσοι έχουν βαθμολογία από 0,10 έως και 4,99
    2. Όσοι έχουν παύλα ( -- )

4)  Οι φοιτητές που έχουν βαθμολογία μηδέν (0,00) δεν μπορούν  να εγγραφούν
 
Προσοχή:
Στη με αρ. 24/30-09-2020 απόφαση Συνέλευσης ομόφωνα αποφασίστηκε :

  • Οι φοιτητές των παλιών τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. στο εξής θα δηλώνουν έως και 39 ώρες μαθημάτων.
  • Όσον αφορά στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., οι φοιτητές του 5ου εξαμήνου και άνω θα μπορούν να επιλέγουν κατεύθυνση χωρίς την προϋπόθεση διδακτικών μονάδων.

Υπόχρεοι εγγραφής στις εργαστηριακές ομάδες θα είναι οι φοιτητές, που κατά προτεραιότητά, είναι του εξαμήνου τους και στη συνέχεια όσοι το δηλώνουν για πρώτη φορά.
Ειδικά για το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Οι φοιτητές πρέπει να δηλώνουν πρώτα τα μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων που οφείλουν για να μπορούν να προχωρήσουν τη δήλωση τους στα επόμενα εξάμηνα (εκτός των εξαμήνων 5ο  και 7ο που δεν ισχύει ο παραπάνω περιορισμός δηλώσεων).
 
                                                                        Από τη γραμματεία του τμήματος
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τρίτη, Σεπτέμβριος 28, 2021 - 14:00

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr