ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΛΜΕΠΑ                                                                                 Ηράκλειο  12-10-2022
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Οι φοιτητές παρακαλούνται να ελέγχουν την ηλεκτρονική τους καρτέλα σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του τμήματος. Ιδιαίτερα, όσοι φοιτητές είναι κοντά στη συμπλήρωση των απαραίτητων πιστωτικών μονάδων για τη λήψη πτυχίου προτείνεται να προβούν σε άμεσο έλεγχο.  Η τήρηση των όρων που τίθενται από κάθε πρόγραμμα σπουδών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου.
Για το ΠΠΣ του ΤΗΜΜΥ (εισακτέοι 2019 και μεταγενέστερα)
https://ece.hmu.gr/proptyxiakes/programma-spoydwn/
 
Για το ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
https://www.teicrete.gr/ie/el/%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
 
Για το ΠΠΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
https://www.teicrete.gr/eed/el/%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AE/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD
 
 
                                                                        Από τη Γραμματεία του τμήματος
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Οκτώβριος 13, 2022 - 13:15

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr