ΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Από το τεχνικό γραφείο
 
‘’Σταθωράκης Ηλεκτρομηχανολογικά Έργα
Μελέτη – Κατασκευή – Επίβλεψη ’’.
 
Ζητείται σπουδαστής τους τμήματος Ηλεκτρολογίας για την πρακτική του άσκηση στην κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων.
 
Πληροφορίες
 
τηλέφωνο/fax : 2810 721786 ,
κινητό : 6977 135210 ,
e-mail : info@stathorakis.gr 
site : www.stathorakis.gr
 
Ηράκλειο Κρήτης

υπεύθυνος επικοινωνίας
κ. Σταθωράκης Μιχάλης
Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός Τ.Ε.
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Οκτώβριος 13, 2022 - 12:45

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr