Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ

Από τις 2 Δεκεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή  στην πρόσκληση του ΑΣΕΠ, για τη διαδικασία κατάταξης υποψηφίων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό
σε πίνακα βαθμολογίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.4765/2021.
Περισσότερες λεπτομέρειες στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ.

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.064073&_afrLoop=130495536476823904&_adf.ctrl-state=11tvw3si4z_38#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.064073%26_afrLoop%3D130495536476823904%26_adf.ctrl-state%3D11tvw3si4z_42

 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Δεκέμβριος 2, 2022 - 10:15

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr