"Δυνατότητες Εύρεσης Εργασίας σε Πτυχιούχους  Πληροφορικής"

Ημ.νες Διεξαγωγής: 
22-11-2013 00:30 to 24-11-2013 06:30

"Δυνατότητες Εύρεσης Εργασίας σε Πτυχιούχους  Πληροφορικής"
Οι Πτυχιούχοι του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής καθώς και του πρώην 
Τμήματος  Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων που αναζητούν δουλιά 
να  επικοινωνήσουν με το γραφείο διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης τηλ. 379336 
κ. Αλογδιανάκη, email: career@career.teicrete.gr

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr