Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η εξέταση του μαθήματος παιδαγωγικά θα πραγματοποιηθεί μέσω του eclass
του μαθήματος
Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων  https://eclass.hmu.gr/courses/TP132/

Τα θέματα θα ανακοινωθούν στις 3/9/2021 στις 10:00 ακριβώς μέσα στα
έγγραφα με τίτλο ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ο κάθε φοιτητής θα γράψει τα θέματα θα τα φωτογραφήσει ή θα τα σκαναρεί
και θα τα ανεβάσει
σε μορφή .rar ή .7z στο eclass του μαθήματος Εισαγωγή στις Βάσεις
Δεδομένων  στις εργασίες-->ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΙΑΓΩΓΙΚΑ
μέχρι τις 12:00

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Tuesday, August 31, 2021 - 10:45

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr