Ανακοίνωση για το μάθημα <<Συνεργατική τεχνολογία & Συστήματα>>

Ανακοίνωση για το μάθημα Συνεργατική τεχνολογία & Συστήματα

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι το μάθημα 'Συνεργατική τεχνολογία & Συστήματα'  δεν διδαχθεί το χειμερινό εξάμηνο 2020-21. 
Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στο χώρο του μαθήματος στο Open Class.

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Tuesday, October 6, 2020 - 10:45

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr