Ανακοίνωση για όλους τους φοιτητές σχετικά με την έναρξη του νέου εξαμήνου (Χειμερινό 2020-21)

Ανακοίνωση για όλους τους φοιτητές σχετικά με την έναρξη του νέου εξαμήνου (Χειμερινό 2020-21)

Περιεχόμενο

Αγαπητοί φοιτητές, όπως γνωρίζετε από Δευτέρα  28/9 ξεκινούν τα μαθήματα. Η επικοινωνία των φοιτητών με τους διδάσκοντες θα γίνει μέσω του eclass όπως κάθε φορά. Σας παρακαλώ εγγραφείτε στα μαθήματα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε στην πλατφόρμα eclass και θα λάβετε τις απαραίτητες ανακοινώσεις σχετικά με τον τρόπο που θα εξελιχθεί η διδασκαλία για κάθε μάθημα σας. 
Καλή ακαδημαϊκή χρονιά.

ο Πρόεδρος του τμήματος

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Friday, September 25, 2020 - 14:00

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr