Ανακοίνωση δήλωσης μαθημάτων «εμβόλιμης» εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022

Ανακοίνωση δήλωσης μαθημάτων «εμβόλιμης» εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022
 

Οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 8ου (4ετή ΠΠΣ), με την προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί μια τουλάχιστον φορά στα μαθήματα αυτά, θα εξεταστούν στην «εμβόλιμη» εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του 2021-2022.
Από αυτή τη διαδικασία εξαιρούνται τα εργαστηριακά μαθήματα και μαθήματα που για να δοθεί η εξέταση τους απαιτείται πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού.
Σας ενημερώνουμε ότι το online σύστημα για δηλώσεις μαθημάτων θα ανοίξει από 17/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 έως και 24/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 24:00. Δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Ηράκλειο, 17-05-2022
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Tuesday, May 17, 2022 - 13:45

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr