Ανακοίνωση δήλωσης μαθημάτων «εμβόλιμης» εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023

Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 8ου, μπορούν να δηλώσουν μαθήματα, ανεξαρτήτως εξαμήνου, για την εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου 2022-2023, εφόσον έχουν εγγραφεί, τουλάχιστον, μία φορά σε αυτά.

Από αυτή τη διαδικασία εξαιρούνται τα εργαστηριακά μαθήματα και μαθήματα που για να δοθεί η εξέταση τους απαιτείται πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού.
Σας ενημερώνουμε ότι το σύστημα για δηλώσεις μαθημάτων θα ανοίξει από 5/12/2022 ημέρα Δευτέρα έως και 14/12/2022 ημέρα Τετάρτη.

Δεν θα δοθεί καμία παράταση, ούτε θα γίνουν δεκτές αιτήσεις για εκπρόθεσμες δηλώσεις.
Ηράκλειο, 02-12-2022

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Friday, December 2, 2022 - 13:00

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr