Ανακοίνωση δήλωσης μαθημάτων εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Ανακοίνωση δήλωσης μαθημάτων εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021
 
Οι φοιτητές που βρίσκονται σε εξάμηνο μεγαλύτερο του 8ου και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς μαθήματα που αντιστοιχούν σε 170 διδακτικές μονάδες (ECTS) χωρίς να υπολογίζεται η Πτυχιακή εργασία και η Πρακτική άσκηση (20 και 10 διδακτικές μονάδες αντίστοιχα), με την προϋπόθεση ότι έχουν εγγραφεί μια τουλάχιστον φορά στα μαθήματα αυτά, θα εξεταστούν στην εμβόλιμη εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021.
Από αυτή τη διαδικασία εξαιρούνται:
(α) το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων που ούτως ή άλλως δεν έχουν δεύτερη εξεταστική περίοδο και
(β) οι περιπτώσεις μαθημάτων που για να δοθεί η εξέταση τους απαιτείται πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού.
Σας ενημερώνουμε ότι το online σύστημα για δηλώσεις μαθημάτων θα ανοίξει από 14/05/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. έως και 24/05/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ., ώστε να δηλώνουν τα μαθήματα που επιθυμούν να εξεταστούν στην εμβόλιμη εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου 2020-2021.
 
Από τη γραμματεία του τμήματος
Ηράκλειο 13-05-2021
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Friday, May 14, 2021 - 11:45

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr