Ολοκλήρωση πτυχιακών εργασιών προγραμμάτων σπουδών τεχνολογικής εκπαίδευσης

Εφόσον ένας φοιτητής έχει ολοκληρώσει την πτυχιακή του εργασία, μπορεί να υποβάλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει και τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα και κατατίθεται στη Γραμματεία για έλεγχο.
Εφόσον εγκριθεί, η Γραμματεία ενημερώνει σχετικά τον φοιτητή και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.
Μόνο μετά από την ενημέρωση από τη Γραμματεία είναι δυνατή η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας. 
Το πρακτικό της Επιτροπής θα κατατίθεται στη Γραμματεία την ημέρα της παρουσίασης ή εντός μερικών ημερών μαζί με όλο το απαραίτητο υλικό. Η Γραμματεία δεν θα παραλαμβάνει αιτήσεις ή πρακτικά παρουσιάσεων που δεν είναι πλήρη.
Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Monday, July 4, 2022 - 11:15

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr